- طبق کمیسیون پزشکی و نظر متخصصین این وضعیت باید 6 ماه پس از حادثه خودش را نشان بدهد. ستاد نیروهای مسلح شش ماه را به دو سال افزایش داده است و بعضا" اگر کسی مدرک مراجعه به بیمارستان اعصاب و روان را  بیاورد یعنی مقارن با سانحه نباشد بعد از مراجعه هم باشد، ما تا چهار سال و حتی تا پایان جنگ را هم ملاک قرار داده ایم و قبول می کنیم.

فاش نیوز: ترکش به هر نقطه از بدن اصابت کند ملاک است، یا حتما" باید در سر باشد؟

- اگر ضایعه ترکش محرز باشد مشکل اعصاب و روان بدون هیچ مدرکی قابل پیگیری است.

فاش نیوز: یعنی برای احراز ایشان مراجعه به پزشک برای اعصاب و روان لازم نیست و کمیته پزشکی نیروهای مسلح بدون مدرک قبول می کند؟

- کسانی که ترکش در بدن دارند و اصابت ترکش در بدنشان  محرز شده باشد برای پیگیری درصد اعصاب و روان نیازی به مدرک ندارد.

فاش نیوز: کمیسیون بنیاد هم این را می پذیرد و درصد مربوط به آسیب دیدگی اعصاب و روان را اعمال می کند؟

در این روش همگی یکسان هستند.

فاش نیوز: مراحل احراز جانبازی را بفرمائید؟

-  فرض می کنیم اشخاصی که در بالا از آنها نام بردیم برای احراز جانبازی به ما مراجعه می کنند. ابتدا فردی که ترکش در بدنش هست و می خواهد درصد جانبازی اش را پیگیری کند بعد از مراجعه به رادیوگرافی بیمارستان ارتش و با گرفتن عکس و تائید وجود ترکش در بدنش باید با مراجعه به یگان زمان حادثه، صورت سانحه را که در یگان تنظیم می شود برای ما بیاورد. سپس در شورای عالی پزشکی معاینه می شود و بر اساس آن ضایعه، تعیین درصد جانبازی می شود. بعد به ما مراجعه می کند و در کمیسون 120 ارتش این موضوع را تائید می کنیم. سپس با توجه به میزان درصد بقیه اقدامات اداری برای اعطای امتیازات متعلقه را انجام می دهیم. بقیه موارد هم به همین ترتیب است ولی در کل سیکل های انجام کار همین است.

 

فاش نیوز: بعد از احراز شهادت یا جانبازی نحوه ارسال پرونده به بنیاد شهید چگونه است؟

- چه درباره شهادت و چه جانبازی بعد از تائید کمیسیون 120 که طبق قانون ارتش تشکیل می شود تمام مدارک را به بنیاد شهید ارسال می کنیم و بنیاد شهید به استناد مدارک ما مجدداً همان مسیر احراز جانبازی را اجرا می کند یعنی نفر را برای معاینه به شورای پزشکی می فرستد و درصد جدیدی را برای آن نفر تعیین می کند؛ چرا که سقف درصدی که ما در سیستم پزشکی مان تعیین می کنیم از 100 حساب می شود یعنی ما جانباز 80 و90 درصد هم داریم ولی سقفی که بنیاد در سیستم پزشکی اش دارد 70 است یعنی در بنیاد ما جانباز 80 درصد نداریم لذا با این تفاوتی که در تشخیص پزشکی است آنها مجدداً تعیین درصد می کنند و بر اساس درصدی که هست امتیازات متعلقه را در بنیاد به وی می دهند و کاری به امتیازات ارتش ندارند، این دو سیستم یعنی هم سیستم احراز و تعیین درصد و هم سیستم پرداخت امتیازات کاملا از همدیگر متمایز و جدا است.

فاش نیوز: این اقدام دوباره کاری نیست؟

- این قضیه بیش از سی سال است که با تشکیل بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان قدیم ادامه دارد و هیچ اقدامی برای تلفیق وترکیب آن صورت نگرفته است.

فاش نیوز: برخی جانبازان70 درصد به بالا هستند، آیا بنیاد این را در نظر می گیرد؟ این تفاوت چطور حل می شود؟

- 70 درصد در بنیاد یعنی اعطای سقف امتیاز به جانباز همان طور که با داشتن 80 و 99 درصد در ارتش هم حداکثر امتیاز به خانواده شهید و جانباز داده می شود. در کل ورودی کار هر دو سازمان یکی است و فقط در عملکرد و شیوه های پزشکی متفاوت است. ارتش همان شیوه درمانی قدیم را پیگیری می کند و سقف 100 درصد را منطقی تر می داند. حتی با استناد به قانون دیه هم این موضوع قابل درک است به طوری که طبق این قانون کسی که بعضی از اعضای بدن خود را از دست می دهد حتی در صورت زنده ماندن دیه کامل می گیرد.

 

فاش نیوز: امکان دارد احراز جانبازی از طرف بنیاد شهید مورد تائید قرار نگیرد؟ مثلاً از 200هزار جانباز ارتش چه تعداد در بنیاد شهید پرونده دارند  و چه تعداد از این افراد موفق شده اند مراحل احراز جانبازی بنیاد شهید را طی کنند؟

- وقتی در ارتش احراز جانبازی شد و فرد درصد جانبازی گرفت، حسب درخواست فرد به بنیاد شهید شهر مربوطه معرفی می شود. ما چون نمی دانیم و اطلاع د قیقی نداریم  بدون درخواست نفر به بنیاد شهید منعکس نمی کنیم؛ چون بازخورد و نتیجه را بنیاد با ما مکاتبه نمی کند. نیازی هم نیست که بنیاد نتیجه کار را به ما اطلاع دهد.

فاش نیوز: اگر بنیاد شهید مشکلی ایجاد کند چه می شود؟

- آن شخص باید از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

فاش نیوز: شما برنامه ریزی نکرده اید که با بنیاد شهید ارتباط داشته باشید؟

- به لحاظ متفاوت و متمایز بودن روش های اداری احراز جانبازی و امتیازات متعلقه، تقریباً تلفیق در این زمینه امکان ندارد؛ ما سیستم نظامی هستیم و بنیاد شهید سیستم کشوری است.

فاش نیوز: بهتر نیست به اطلاعات یکدیگر دسترسی داشته باشید تا بدانید که چه تعداد به مشکل بر می خورند؟

- هنوز این ارتباط برقرار نشده است.

 

فاش نیوز: درباره کلیه جانبازان (کادر ثابت یا وظیفه) چه تدبیری وجود دارد که اگر فوت کردند، ارتباط فوتشان با عارضِه جانبازی از سوی کمیسیون های ذی صلاح در نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گیرد؟ آیا اصلا" چنین اطلاع رسانی وجود دارد؟

- این را همه می دانند. کسی که فوت کند علت فوت را برای پیگیری امور حقوقی مربوطه، پزشکی قانونی باید تعیین کند. اگر پزشکی قانونی تائید کند که علت فوت ضایعه جبهه و جنگ بوده است افراد شهید محسوب می شوند. هم در بنیاد شهید و هم در ارتش به این شکل است.

فاش نیوز: شما در این زمینه برای اطلاع رسانی سایت ندارید؟

- خیر ما چون جزء نیروهای مسلح هستیم سایت نداریم.

فاش نیوز: آیا آماری در اختیار دارید که چه تعداد از 48000 شهید معظم ارتش جمهوری اسلامی ایران از کلیه یگان های دریایی، زمینی، هوایی، عقیدتی، سیاسی و... در بنیاد شهید پرونده فعال دارند، یعنی بعضی اوقات بنیاد شهید بعد از چند سال ارائه خدمات به خانواده شهید، اقدام به مسدود کردن و قطع خدمات به ایشان می کند؟

- ما چنین موردی نداریم. همه پرونده های ما در بنیاد شهید فعال و تحت پوشش است. تمام کارهای مربوط به شهدا در بنیاد شهید و ارتش انجام شده است و ما در مورد پرونده شهدا هیچ مشکلی نداریم.

فاش نیوز: پرونده این افراد برای حل اختلاف به ستاد کل می رود؟

- در پرونده های جدید معمولا" به این شکل است یعنی حوادثی که امروزه اتفاق می افتد و ارتش شهید محسوب می کند ولی بنیاد شهید، شهید محسوب نمی کند، ما پرونده را به ستاد کل می فرستیم.

فاش نیوز: آیا اطلاعاتتان درباره آمار شهدا را همواره با بنیاد شهید به روزرسانی می کنید؟

- ما در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و در همه زمینه ها تعاملمان به صورت مثبت است.

فاش نیوز: از میان 48 هزار شهید چه تعداد مجرد و  چه تعداد متأهل وجود دارد؟

- ما حدود 13 هزار شهید متاهل کادر و وظیفه داریم و مابقی مجردند.

فاش نیوز: والدین بعضی از شهدای مجرد چه شهدای مجرد کادر و چه شهدای وظیفه درخواست دارند که تحت تکفل شهید خود قرار بگیرند در این زمینه توضیح دهید؟

- اینها از زمان شهادت نان خور فرزندشان بوده اند و تحت تکفل قرار گرفته اند بعد از گذشت سی سال از شهادت امروز تحت تکفل بودن قابل احراز نیست و احراز تکفل غیر قابل انجام است. قانون در این زمینه وجود دارد ولی اینکه بخواهد ثابت کند که سی سال پیش او چه می کرده و چطور زندگی را گذرانده کار مشکلی است.

فاش نیوز: اگر پرونده جانباز چه کادر و چه وظیفه از سوی بنیاد مسدود شود، یعنی در واقع مدارک احراز صادره از ارتش و کمیسیون عالی پزشکی مخدوش اعلام شود عکس العمل ارتش در دفاع از مدرک ارائه شده چیست؟

- ما چنین چیزی نداریم و براساس ضوابط خودمان احراز می کنیم، بنیاد ممکن است احراز نکند. البته  برعکسش هم وجود دارد؛ بعضاً فرد به بنیاد شهید مراجعه کرده و درصد جانبازیش را گرفته است ولی در ارتش احراز نشده است. کاملا روش اداری این دو سازمان متمایز است.

فاش نیوز: آیا امکان دارد احراز شهادت مورد تأئید بنیاد قرار نگیرد؟

- ارتش جمهوری اسلامی ایران تقریبا حدود 48000 پرونده شهید دارد و قریب به 99 درصد از آنها مورد تأئید بنیاد شهید قرار گرفته است. تعداد پرونده هایی که از نظر ما به اصطلاح مورد اختلاف است بسیار اندک است و شاید به 15 -10 پرونده هم نمی رسد که مسائل مربوط به خودشان را دارند و در حال بررسی است ولی هیچ کدام از این پرونده ها به صورت مطلق مربوط به دوران جنگ نیست؛ چون پرونده های مربوط به دوران جنگ 100 درصد تعیین تکلیف شده است. این پرونده ها مربوط به حوادثی است که بعد از جنگ در یگان ها اتفاق افتاده و ممکن است عملیاتی محسوب نشوند. طبق ملاحظاتی که بنیاد شهید برای خود دارد ما پرونده را به ستاد کل نیروهای مسلح تحویل می دهیم که فصل الخطاب تشخیص پرونده است. ارتش نسبت به عدم احراز جانبازی در بنیاد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و در عمل کاملاً مستقل و جدا از هم عمل می کنند.

فاش نیوز: یعنی بنیاد فصل الخطاب نیست؟

- خیر وقتی بین ما و بنیاد اختلاف می شود، ستاد کل نیروهای مسلح فصل الخطاب است.

فاش نیوز: قبل از احراز شهادت، نحوه پرداخت حقوق به عائله تحت تکفل شهید چگونه انجام می گیرد؟

- بنیاد شهید، شهید کادر یا وظیفه ارتش را مثل شهید کادر و بدون هیچ تفاوتی با توجه به شغل، درجه، سواد و مسائل خدمتی که در پرونده شهید موجود است، تحت پوشش قرار می دهد. البته حقوق و حکم شهید را ارتش صادر و بنیاد شهید پرداخت می کند.

در سنوات گذشته نسبت به میزان پرداخت و میزان حکمی که ارتش می داد اختلافاتی وجود داشت ولی امروز هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد. یعنی هر حکمی که ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به آپشن های حقوقی که در فیش حقوقی موجود است، برای شهید صادر می کند، بنیاد شهید هم طبق همان پرداخت می کند.

فاش نیوز: درباره نقش هر یک از عوامل درگیر مثل یگان خدمتی، سازمان ایثارگران، بنیاد شهید و کمیسیون 120 توضیح دهید؟

- یگان زمان حادثه بر اساس مدارکی که فرد از بیمارستانی که به آن مراجعه داشته ارائه می دهد صورت سانحه تنظیم می کند. نقش یگان عمدتاً معرفی نفر با ارسال صورت سانحه ومدارک است.

نقش سازمان ایثارگران در دو قسمت است:

1- بررسی مدارک 2- معرفی به شورای عالی پزشکی .

نقش شورای عالی پزشکی معاینه فرد و تعیین میزان درصد و ارسال مجدد به سازمان ایثارگران است. سازمان ایثارگران برای تأئید نهائی جانبازی و شهادت به کمیسیون 120 ارجاع می دهد. کمیسیون 120 نقش اساسی دارد از جمله تأئید جانبازی و شهادت و پس از آن احقاق امتیازات توسط سازمان ایثارگران و معرفی به بنیاد شهید برای انجام اقدامات لازم.

فاش نیوز: نحوه پرداخت بعد از احراز جانبازی چگونه است؟

- وقتی جانباز چه کادر چه وظیفه در ارتش درصد جانبازی می گیرد و توسط کمیسیون عالی پزشکی مشمول بند «ج» می شود که یکی از موارد قانونی مذکور در ماده 108 ارتش است به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی می شود و به عنوان یک فرد بازنشسته مشمول دریافت مستمری و تحت پوشش بیمه درمانی خانواده قرار می گیرد. جانباز بر حسب وضعیتش مشمول 2 نوع از بند «ج» می شود:

1 – بند «ج» جزئی که استحقاقش در همین حد است.

2- بند «ج» کلی که تبدیل به حالت اشتغال می شود و از مزایای حالت اشتغال برخوردار می شود. همانطور که در ابتدا به آن اشاره نمودم برای اجرای قانون حالت اشتغال پرسنل وظیفه قانون، بنیاد شهید را مکلف کرده است  و ما ملزم به معرفی جانباز به بنیاد شهید هستیم. اما متأسفانه تا به امروز ساز و کار اجرای این قانون در بنیاد برای پرسنل وظیفه مهیا نشده است.

به طور کلی بند «ج» دو قسمت می باشد : 1 – جزئی 2 – کلی که به همان حالت اشتغال با در نظر گرفتن دریافت مستمری و بیمه اطلاق می شود، اما در بنیاد در حال حاضر آنها فقط حق پرستاری  و ما به التفاوت حقوق حالت اشتغال را می گیرند. ولی در هر صورت تحت اجرای قانون حالت اشتغال مانند همرزمان شهیدشان نیستند. مثلاً یک شهید سرباز که خانواده و همسر داشته، اکنون خانواده وی مطابق با درجه آن شهید حقوق می گیرند و پس از پایان دوره 30  سال بازنشسته می شود و خانواده وی پاداش خواهند گرفت، اما همرزم شهید سرباز که  اکنون قطع نخاع شده و 70 درصد بنیاد و 95 درصد ارتش را گرفته ، نه از درجه و نه از حقوق حالت اشتغال مطابق با درجه برخوردار می گردد و وضعیتش هم بعد از 30 سال پایان خدمت مشخص نیست که آیا به وی پاداش تعلق می گیرد یا خیر؟ قانون تصریح دارد که بنیاد این اقدامات را انجام دهد ولی فعلاً بنیاد ساز و کارش را برای اجرای آن تعیین نکرده است.

فاش نیوز: در رابطه با آزادگان هم توضیح دهید؟

- در مورد آزادگان اقداماتی انجام دادیم که به هر حال تا حدودی توانسته قسمتی از حقوق این عزیزان را پرداخت کند. آن اقدام این است که آزادگان وظیفه و کادر ارتش در شورای پزشکی با تشخیص پزشک ومعاینه ای که انجام می گیرد، این عزیزان مشمول بند «ج» ماده 108 ارتش شدند و تقریباً تعداد قابل توجهی از آزادگان وظیفه مشمول دریافت مستمری بازنشستگی بند «ج» از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بوده و تحت پوشش بیمه هستند. این مسئله جدای از این است که فردی بخواهد در جایی دیگر استخدام باشد و حقوق دریافت کند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دریافت دو حقوق یکی بابت جانبازی و یا آزادگی از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و  حقوق استخدام و اشتغال از سازمانی که شخص در آن مشغول به کار است، منافاتی ندارد.

فاش نیوز: بند «ج» مربوط به آزادگان با بند «ج» بالا متفاوت است؟

- خیر. کلاً در قانون استخدام ارتش یک ماده 108 داریم که وضعیت جانبازان را به سه شکل مشخص می کند  که بند «ج» مربوط به پرسنل وظیفه ای است که مشمول دریافت مستمری شده و تحت  پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد.

فاش نیوز: آیا در شیوه احراز جانبازان کادر و وظیفه تفاوتی وجود دارد و یا قوانین حاکم بر روش اجرا فرقی ندارد؟

- در مورد کادر و وظیفه هیچ گونه تفاوتی در احراز جانبازی و شهادت وجود ندارد و کاملاً یکسان است.

فاش نیوز: به طور معمول و متوسط مدت زمان تشکیل پرونده تا صدور رأی جانبازی و تعیین تکلیف پرونده چقدر است؟

- به طور کلی تمام کسانی که در دفاع مقدس ضایعه جسمی نسبتاً جدی دیده باشند صد در صد تعیین تکلیف شده اند. آن کسانی که امروز مراجعه می کنند دو وضعییت دارند:

1- تشدید ضایعات برایشان به وجود آمده و نسبت به آن اعتراض دارند.

2- احیاناً ضایعاتشان جدی نبوده و آن زمان پیگیری نکرده اند. اگر در سیستم پزشکی مشکل خاصی وجود نداشته باشد، 3 یا 4 ماه و نهایتاً کمتر از 6 ماه به نتیجه نهایی منجر می شود.

اما ممکن است در یک شرایطی مثلاً مدرک درمانی که ارائه کرده باید برابر اصل شود. در این روند برابر نمودن اصل با سند، یا کوتاهی از سوی شخص است و یا در سیستم وجود ندارد و باید جست و جو کنند. بنابراین چنین تأخیری جزء روند محسوب نمی شود.

فاش نیوز: بیشترین معطلی در کدام قسمت ها است؟

- معطلی به آن معنا وجود ندارد، ولی مواردی مثل نوبت های بیمارستان برای معاینه پزشکی، شوراهای بیمارستان و کمیسیون 120وجود دارد. این معطلی هم به دلیل کثرت مراجعین و تعیین نوبت است که سبب طولانی شدن روند می شود.

فاش نیوز: بند «الف» و «ب» ماده 108 را هم توضیح دهید؟

- تفاوت این سه بند در امتیازات است. بند «الف» امتیازاتش بسیار کمتر از بند «ج» است. مثلاً جانباز وظیفه ای که شامل بند «الف» می شود، مستمری شامل حالش نمی شود و همچنین تحت پوشش بیمه هم قرار نمی گیرد؛ فقط کمک هزینه ای هر چند وقت یک بار به صورت پاداش پرداخت می گردد و همچنین کسر خدمت سربازی که شامل حال فرزندانشان می گردد.

بند «ب» بیشتر برای پرسنل کادر است که علی رغم ضایعات وارده بر بدنشان، مایلند ادامه خدمت دهند. بند «ب» در حقیقت همان بند «ج» است که اجرای آن اختیاری است و توسط خود پرسنل انجام می گیرد.

فاش نیوز: پس از خاتمه خدمت اگر این افراد مشکل درمان داشته باشند ارتش چه خدماتی را برای عضو آسیب دیده ارائه می کند؟

- برای خدمات درمانی مثل پرسنل کادر ارتش تحت پوشش خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می گیرند و تمام مراجعات پزشکی آنها در بیمارستان های تابعه نیروهای مسلح رایگان است؛ یعنی کسانی که دارای دفترچه خدمات درمانی هستند ولی خدمات درمانی افراد بند الف را شامل نمی شود.

فاش نیوز: اگر در سنوات بعد از خدمت میزان آسیب دیدگی شدت یابد ارتش پاسخگو است؟

- بله. هر جانباز حداقل یک بار می تواند به نتیجه درصد جانبازی اش اعتراض کند و کمیسیون مجدد درخواست کند که با مراجعه به آنها و معاینه مجدد تعیین درصد جدید می شود. سرباز وظیفه جانباز بند «ج» وظیفه دو وضعیت جزئی و کلی دارد. در وضعیت جزئی فقط مستمری و خدمات درمانی شامل حالشان می شود. در وضعیت کلی حق نگهداری هم شامل حالشان می شود. حدودا" دو سال و نیم است که از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح این حق پرداخت نشده است یعنی به هیچ جانباز حالت اشتغالی این حق نگهداری از مهر 87 به بعد پرداخت نمی شود که سازمان باید پاسخگو باشد.

فاش نیوز: علت عدم پرداخت چیست؟

- علت عدم پرداخت را نمی دانیم، فقط می دانیم تا سال 87 حق نگهداری به جانبازان حالت اشتغال پایور و وظیفه ارتش توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت می شد ولی الان پرداخت نمی شود. جانباز حالت اشتغال مزایای دیگری به وی تعلق می گیرد، ولی اجرای قانون حالت اشتغال توسط بنیاد شهید باید انجام شود.

فاش نیوز: در باره هدیه ایثار، دفترچه اتکا و غیره به صورت جزئی توضیح دهید که شامل حال چه کسانی می شود؟

- ایثارگرانی که مشمول دریافت مستمری یا حقوق از ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می شوند و تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند، مشمول تمام امتیازاتی می شوند که پرسنل کادر از آن برخوردار می شوند. در واقع هر گروه به طور یکسان از آن برخوردار می گردند.

فاش نیوز: برای تعیین میزان حقوق، مواردی مثل سابقه، تحصیلات و مجرد یا متأهل بودن تأثیری دارد؟

- عوامل تشکیل دهنده حقوق متعدد است از آن جمله حقوق ثابت، حقوق فوق العاده ایثارگری، بند «ج» ماده37، مدرک تحصیلی، سنوات و جایگاه شغلی  که در مورد شهدا ما حداکثر را برای شهیدی که مثلاً دارای مدرک لیسانس بوده باشد در نظر گرفته ایم و بالاترین مدرک حقوق را در پایان 30 سال از نظر جایگاه حقوقی و شغل دارد و دریافت می کند. حداقل حقوق خانواده شهدا تقریبا" یک میلیون است و حداکثر آن به بالای دو و نیم میلیون نیز می رسد.

فاش نیوز: کمترین حالتی که به یک جانباز از نظر تحصیل (پائین ترین سطح تحصیل) حداقل حقوقی که به وی تعلق می گیرد، چقدر است ؟

- همان مستمری است که در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به جانباز بند «ج» تعلق می گیرد. تحصیل تأثیری در دریافت حقوق ندارد. عوامل مؤثر در دریافت حقوق دو گونه است:

1- مستمری دریافت می کند 2 – حقوق می گیرد. اگر حقوق دریافت کند تحصیلات در آن موثر است ولی در دریافت مستمری تأثیری ندارد.

فاش نیوز: برخورداری از این حقوق از چه زمانی است؟

- از نظر ارتش از زمان مجروحیت است و حکم حقوقی هم صادر می کنیم ولی فعلا" از زمان برقراری حقوق است یعنی از زمانی که سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اطلاعات را می گیرد حقوق را پرداخت می کند و فعلا معوقه را پرداخت نمی کنیم.

فاش نیوز: یعنی به زمان رأی کمیسیون پزشکی و زمان مراجعه و تشکیل پرونده ربطی ندارد؟

- اینها اصلا" مهم نیست یا باید از زمان حادثه باشد یا زمان تشکیل پرونده در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که فعلا حالت دوم اجرا می شود.

فاش نیوز: آیا در صورت اشتغال و یا استخدام افراد حقوق وظیفه آنها از سوی ارتش قطع می شود؟

- نه قطع نمی گردد. پرداخت کننده مستمری جانباز، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است که وابسته به وزارت دفاع است و اصلا" هیچ سنخیت سازمانی با ارتش ندارد. ارتش احراز جانبازی و تکمیل مدارک را برای ارسال به سازمان مربوطه انجام می دهد و فقط به صورت عامیانه می گویند که ما حقوق بگیر ارتش هستیم.

فاش نیوز: اگر افراد سرباز مشمول بند «ج» قبلا مستخدم دولت بوده باشند، حقوق وظیفه ایشان چگونه پرداخت می شود؟

- هیچ مشکلی در پرداخت حقوقشان وجود ندارد. دریافت حقوق دولتی ربطی به دریافت مستمری ندارد.

فاش نیوز: بحث را عوض کنیم. علت ورود و خروج آزاد ایثارگران به سازمان چیست؟

- در سازمان ایثارگران به علت مراجعه گسترده که تقریبا همه شکل ایثارگرانی را که در جنگ حضور داشته اند داریم واقعاً کنترل فیزیکی قابل انجام نیست و البته این موضوع را صحیح هم نمی دانیم. صحیح ندانستن این موضوع به دو لحاظ است:

1 – اگر بخواهیم کنترل کنیم، باعث تأخیر در ورود و تأخیر در انجام پاسخگویی می شود.

2 – خود سیستم کنترلی ممکن است یک نوع حالت عدم تکریم ایجاد کند. یکی از محسنات این شکل از پاسخگویی طبق نظر خود مراجعین این است که می گویند "ما با اینکه کارمان انجام نشد و به نتیجه ای که خواستیم نرسیدیم اما این که به راحتی وارد سازمان شدیم و مورد پذیرش قرار گرفتیم، خیلی خرسندمان کرد". شاید 20 - 10 درصد مراجعات ما ربطی به حوزه کاری مان ندارد.

فاش نیوز: خبر جدید در مورد ایثارگران چی دارید؟

- آنچه که قانون مشخص کرده است در سطح کشور و نیروهای مسلح مصوب و اجرا شده است. اما اینکه این موارد پاسخگوی نیاز جامعه ایثارگری بوده یا نه باید بگوییم خیر. به طور مثال بنیاد شهید در زمان شهادت و بعد از شهادت به خانواده شهیدی که مسکن نداشته، منزل مسکونی مناسب واگذار کرده است. اما این منزل به نام شهید ثبت شده است. فرزندان شهید بزرگ شده اند و ازدواج کرده اند و خواهان سهم الارث از این خانه ها هستند. طبق قانون و حق شرعی و قانونی، این خانه باید تقسیم و به وارث داده شود. در این صورت همسر شهید مشکل مسکن پیدا می کند و اکنون برطرف کردن این مشکل مسکن جامعه ایثارگری را بعضا" با مشکل مواجه می کند. وگرنه آن چیزی که مصوب بوده به نظر من به خوبی اجرا شده است.

فاش نیوز: منظورم از خبر جدید، اقدامات جدید برای خدمات دهی بیشتر به ایثارگران است؟

- قانونگذار با پیش بینی تحت پوشش قرار دادن ایثارگرانی که هیچ گونه مدرک درمانی زمان حادثه ندارد وضعیت بالاتری را درنظر گرفته است این کار باید توسط بنیاد شهید انجام شود؛ طبق ماده قانون که صراحت دارد کسانی که مدرک بالینی زمان حادثه ندارند با معرفی سازمان های ذیربط مثل ارتش، در بنیاد شهید تحت پوشش قرار می گیرند. این قانون در برنامه توسعه پنج ساله آمده است و قانون جدیدی است ولی ساز و کارش هنوز تعریف نشده است که سلسله مراتب نیروهای مسلح باید تعریف کنند. یعنی هنوز تعریف نشده است و در این رابطه بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر نشده است.

فاش نیوز: مشکلی به وجود نمی آورد؟

- ما حدوداً پنج میلیون نفر داریم که سابقه حضور در جبهه را داشته اند، با اجرای این قانون نیمی از آنها می توانند ادعای ضایعه اعصاب وروان کنند که رسیدگی به آنها با این تعداد جامعه آماری غیر ممکن خواهد بود و کار هیچ سازمان اداری در سطح کشور نیست و قابل انجام هم نیست.

فاش نیوز: حرف آخر.

- من فکر می کنم که به لحاظ خدمات دهی به کسانی که در جبهه و جنگ حضور داشته اند، اعم از جانباز، شهید وآزاده و رزمنده، علی رغم مصوبات خوب وتلاش های فراوانی که شده ما هرگز نمی توانیم و نتوانستیم آن طور که باید و شاید حقوق مادی این عزیزان را پاسخگو باشیم و احراز کنیم. به هر حال کسی که دو چشمش را در جنگ از دست داده هرچه از نظر مادیات حداکثری را مهیا کنیم، نمی توانیم یک لحظه دیدن را به ایشان برگردانیم. باید اینها را با تکریم معنوی، روحی و روانی مورد توجه جدی قرار دهیم و انتظار داشته باشیم که در نزد خداوند اجرشان پرداخت شود.


موضوعات مرتبط: قوانین

تاريخ : پنجشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۱ | 19:44 | نویسنده : آزاده جانباز |